Persondata

For at du kan indgå aftale med os på wardhog.com har vi brug for følgende oplysninger: 

  • Navn 
  • Adresse 
  • Telefonnummer 
  • E-mail adresse 

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig. 

Personoplysningerne registreres hos wardhog.dk og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. 

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor. 

Den dataansvarlige for wardhog.dk har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. 

Den dataansvarlige på wardhog.dk er Nick Gundorph, tlf: +45 33 13 22 77 

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. 

Oplysninger afgivet til wardhog.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. 

Som registreret hos wardhog.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger der er registreret om dig. 

Disse rettigheder har du efter Persondataloven, og henvendelse i forbindelse hermed rettes til wardhog.dk via e-mail wardhog@wardhog.com